+45 75 16 26 00
Åbningstider

Dyrelivet på Fanø

Kom tæt på Fanøs vilde dyr

Dyrelivet på Fanø er særdeles rigt, og når man holder ferie i et sommerhus på øen, bor man bogstavelig talt dør om dør med bl.a. kaniner, harer, fasaner, ræve og rådyr.

Idet Fanø er en ø uden fast forbindelse til fastlandet, er flere dyrearter importeret til øen, hvorimod andre dyrearter slet ikke findes, som f.eks. rotter, muldvarpe, egern og grævlinge. Man kan trygt bevæge sig overalt på Fanø med bare fødder, for der er ingen hugorme på øen. Fanø ligger i den nordlige del af Vadehavet, som er et af verdens vigtigste vådområder for fisk, fugle og sæler.

Havfuglenes svar på en buffet hedder Vadehavet

Hvert år passerer 10-12 millioner trækfugle Vadehavet på deres vej til eller fra yngleområder i Nordskandinavien, Sibirien eller Grønland. Ved lavvande blotlægges store dele af havbunden (vaden), hvor fuglene søger føde så som muslinger, børsteorme og andre bunddyr. Muligheden for at observere fugle i træktiden i foråret og sensommeren er derfor optimale på Fanø. Også mange rovfugle og spurvefugle trækker over Fanø. ’Hønen’ på Fanøs sydspids er et godt sted at se trækkende rovfugle og småfugle. Vadehavets næringsrige udbud tiltrækker flokke af fugle, der kan bestå af op til 100.000 individer. Et imponerende syn, uanset og man er fugleentusiast eller ej.

Af ynglefugle på Fanø kan blandt andet nævnes de mest almindelige vadefugle som strandskade, dobbeltbekkasin og vibe, men der er også en stor bestand af storspover. På den nordlige del af øen yngler den sjældne hvidbrystede præstekrave. Syd for Rindby kan man se gråstrubet lappedykker og lille lappedykker i søerne. I de store rørskove er der rørhøg, skægmejser og mange rørdrum. Der er også en stor bestand af natravne i klitplantagen.

Hvis I bor i sommerhus på Fanø og efteråret, er det oplagt at tage en tur ud og iagttage det flotte skue med mange tusind fugle, der samles om Vadehavets store tagselvbord. For ægte fugleelskere er det optimal at leje et sommerhus, når fuglene på Fanø skal observeres.

Sælerne - Danmarks største rovdyr

I vadehavet lever to sælarter: Den spættede sæl, hvor hannen kan veje op til 120 kg og gråsælen, hvor hannen kan komme op på hele 300 kg og blive ca. 2 meter. Den spættede sæl er den hyppigst forekommende, og ved kysterne omkring Fanø ses ofte flokke af sæler, der benytter de isolerede sandbanker som hvileplads. På landjorden er de store pattedyr langsomme og træge, men i vandet kan de komme op på en fart af 35 km i timen. Sæler er rovdyr, der spiser op til 4 kg fisk om dagen, så det er vigtigt at de er hurtige og udholdende i vansed. Deres tykke spæklag beskytter dem mod kulden i vandet. På land hviler de og samler energi til det næste måltid skal fanges. Vadehavet er et paradis for sæler, for her er der rigtig gode betingelser for dem med sandbanker og masser af fisk.

Selvom sæler er et almindeligt pattedyr i Danmark, så er det ikke ofte, man ser dem, så det er altid en stor oplevelse at komme tæt på sælerne i Vadehavet. Benyt muligheden for at komme på en sælsafari, når I bor i sommerhus på Fanø. Der findes to forskellige typer sælsafari, så afhængig af, hvad der passer til jeres behov, kan I altid komme på sælsafari når I er i sommerhus. I kan vælge at tage på en guidet gåtur til en af Fanøs sælbanker eller I kan tage på sælsafari med skib. På begge typer af ture får I også et indblik i fuglelivet omkring Fanø og bliver klogere på Vadehavet.

De vilde kaniner på Fanø

De fleste danskere forbinder kaninen med et lille nuttet kæledyr, der sidder i bur. Kaninen lever dog vildt i Danmark, fortrinsvis i Sønderjylland, men også på forskellige øer. Kaninen kom til Danmark i starten af 1900-tallet, og man mener, at de er bleve sat ud på øerne, så jægerne kunne hygge sig med kaninjagt. Ikke alle steder, hvor kaninerne er blevet sat ud, har der været naturlige fjender så som mårdyr, ræv og grævling. Og da en kanin kan få op til 4 kuld unger på en sommer med 10 unger i hvert kuld, ja så bliver det til pænt mange kaniner i løbet af et år. Kaniner kan derfor hurtigt blive til en plage, der ødelægger for meget vegetation og underminerer store arealer med deres underjordiske gange.

Holder I ferie i sommerhus på Fanø vil I uden tvivl opleve øens vilde kaniner. Kaninerne er mest aktive om natten, men I kan være heldige at få et glimt af dem, specielt ved daggry eller i aftenskumringen. I vil uden tvivl kunne få øje på nogen af alle de huller, kaninerne har gravet og som fører ned til deres bo under jorden. Holder I ferie i sommerhus i vinterhalvåret, så vil i kunne se de jægere, der hjælper med til at holde bestanden af vilde kaniner nede. De bruger en tam fritte til at finde kaninerne og jage dem ud af kaninhullerne. Da kaninerne kan være en stor plage og gøre meget skade, er det vigtigt at populationen reguleres på denne måde. Vilde kaniner har i øvrigt ikke meget lange ører, som bandet Gnags ellers synger. I forhold til harens øre er kaninens øre korte.

Fanøs rådyr - gæsterne fra Tåsinge, der blev

Mange af de vilde dyr på Fanø hører ikke til det oprindelige og naturlige dyreliv på øen, men er blevet indført gennem tiden. Dette gælder også Danmarks mest almindelige hjorteart rådyret, som kom til Fanø i 1950’erne. Stamdyrene til populationen på Fanø stammer fra godset Valdemar Slot på Tåsinge, og de trives så godt på den frodige ø, at ligesom med de vilde kaniner, må jægere holde antallet af rådyr nede. Rådyr kan ikke bare gøre betydelig skade på naturen, når de nipper alle friske skud af buske og træer, de er også en pestilens at have i haven, hvor intet forbliver uspist. Rådyret er Danmarks mindste hjorteart, og det kønne dyr vækker altid begejstring hos feriegæsterne, når det går omkring ved sommerhusene på Fanø. I kan næste ikke undgå at se rådyr, når I bor i sommerhus på Fanø.