+45 75 16 26 00
Åbningstider

Bunkerne på Fanø

Langs hele Danmarks vestkyst ligger bunkere, som stammer fra 2. Verdenskrig.

Bunkerne er en del af Atlantvolden: Et befæstningsanlæg bestående af bunkere, minefelter og kanoner. Atlantvolden strakte sig fra Nordkapp i Norge og ned til grænsen mellem Frankrig og Spanien. Den tjente som en beskyttelsesvold mod de Allierede.Fanø - et strategisk vigtigt område.

Den danske vestkysts største havn ligger i Esbjerg, og byen var derfor uhyre vigtigt for den tyske besættelsesmagt under den 2. Verdenskrig. For at beskytte havnen mod de Allierede, byggede tyskerne 300 bunkere på Fanø. De ligger fortrinsvis langs øens vestkyst samt på nordspidsen af øen.

Bunkerne er opført af jernbeton. Væggene og lofterne er 2 til 3 meter tykke, og bunkerne lader sig derfor ikke fjerne så let. Det ville være en omfattende og nærmest umulig opgave at springe f.eks. 1500 m3 armeret beton væk, men frem for alt ville den skrøbelige natur tage stor skade.


Besøg bunkerne på Fanø
De fleste bunkere på øen er lukkede, og nogle er helt utilgængelige. På Fanøs nordspids ligger dog et ret velbevaret bunkeranlæg, hvoraf man kan gå ind i nogle.

Færdsel ved, på og i bunkerne er på eget ansvar. Vær forsigtig! Pas på høje og stejle trin samt skarpe kanter. Husk at medbringe en lommelygte, da det er meget mørkt i bunkergangene!

Hold øje med aktivitetskalenderen. Der arrangeres med mellemrum guidede ture ved bunkeranlægget på nordspidsen.