+45 75 16 26 00
Åbningstider

Støjgener

Støjgener kan forekomme under vore gæsters ferie på Fanø. Det kan fx være støj fra byggeri, fly- og gadetrafik.

FanøHus kan ikke vide, hvor og hvornår der bygges på Fanø og kan således heller ikke drages til ansvar herfor. Det skal understreges, at FanøHus ikke er forpligtet til at stille et andet feriehus til rådighed, hvis der konstateres byggelarm i området.