+45 75 16 26 00
Åbningstider

Antallet af personer i sommerhuset

Der må aldrig overnatte flere personer i sommerhuset eller ferielejligheden end tilladt ifølge husbeskrivelsen!

Ved bestilling af et sommerhus eller en ferielejlighed skal lejer opgive, hvor mange personer, der vil være i boligen i lejeperioden. Hvis der inden ankomst er ændringer til det oplyste personantal, skal dette meddeles FanøHus.

Såfremt vi ved kontrol finder for mange personer i huset i forhold til det opgivne antal og det max. tilladte, kan dette medføre bortvisning af de personer, der er for mange i huset.